Wizyta studyjna - delegacja z Düsseldorfu

 

28 lutego Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego gościł dwudziestoosobową delegację z Düsseldorfu. Do Warszawy przyjechali młodzi niemieccy prawnicy odbywający staż urzędniczy w agendach rządowych Nadrenii-Północnej Westfalii (Sąd Okręgowy Düsseldorf). Grupa przyjechała do Polski na pięciodniową wizytę studyjną.


Po powitaniu przez Dyrektora Instytutu prof. Konrada Wnęka Niemcy wysłuchali krótkich prezentacji przygotowanych przez ekspertów. Profesor Wnęk mówił o głównych tezach Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 oraz przedstawił prezentację dotyczącą strat demograficznych poniesionych przez Polskę w latach wojny. Następnie dr Tomasz Luterek nakreślił obraz strat materialnych, a po nim dr Paweł Pońsko przestawił makroekonomiczną analizę skutków II wojny.

Zebrani mieli również możliwość obejrzenia krótkiej prezentacji ukazującej fotografie dokumentujące zniszczenia wojenne Polski oraz wojenne okrucieństwa i zbrodnie popełnione przez Niemców. Ostatnim punktem spotkania było poruszające świadectwo gościa specjalnego Pana Antoniego Kwaśniewskiego reprezentującego Związek Stowarzyszeń Dzieci Wojny.

 
Po zakończeniu oficjalnych wystąpień rozpoczęła się dyskusja. Przedmiotem zainteresowania gości była geneza powstania Instytutu, metodologia pracy zespołu przygotowującego Raport, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych, a także teraźniejszość i przyszłość relacji polsko-niemieckich.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali anglojęzyczne skrócone wersje Raportu. Przewodniczącemu delegacji przekazano także pełny Raport w jęz. angielskim.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajduje się w naszej galerii pod nazwą: WIZYTA STUDYJNA - DELEGACJA Z DÜSSELDORFU.