Komu Niemcy wypłacili reparacje/odszkodowania?

Kliknij niebieską kropkę na poniższej mapie, aby dowiedzieć się, w jakich krajach Niemcy wypłacili reparacje lub odszkodowania.

Mapa opiera się na publicznie dostępnych informacjach. Nadal prowadzone są badania w tym zakresie; w związku z tym strona będzie regularnie aktualizowana.

Afryka Południowa

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Albania

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.

Australia

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.

Austria

 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 28 listopada 1961 r.

Belgia

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 28 września 1960 r.

Czechosłowacja

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.

Dania

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 24 sierpnia 1959 r.

Egipt

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.

Francja

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 15 lipca 1960 r.

Grecja

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 18 marca 1960 r.

Hiszpania

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Holandia

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 8 kwietnia 1960 r.

Indie

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.

Iran

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Irlandia

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Izrael

 • Umowa luksemburska podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 10 września 1952 r.

Jugosławia

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Kanada

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Liechtenstein

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Luksemburg

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 11 lipca 1959 r.

Nowa Zelandia

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.

Norwegia

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 7 sierpnia 1959 r.

Pakistan

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Polska

 • Porozumienie w sprawie odszkodowań dla polskich ofiar niemieckich nazistowskich eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzanych w nazistowskich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej (1972)
 • Porozumienie Gierek-Schmidt (1975)
 • Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie (1992)

Sri Lanka

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Szwajcaria

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 29 czerwca 1961 r.

Szwecja

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 3 sierpnia 1964 r.

USA

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.

Wielka Brytania

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.
 • Porozumienie paryskie podpisane 14 stycznia 1946 r.
 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 9 czerwca 1964 r.

Włochy

 • Porozumienie londyńskie podpisane 27 lutego 1953 r.
 • Umowa podpisana z Republiką Federalną Niemiec w dniu 2 czerwca 1961 r.

Związek Radziecki

 • Umowa poczdamska podpisana 1 sierpnia 1945 r.