Władze

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2024 r. odwołani zostali: Dyrektor Instytutu Strat Wojennych i Pierwszy Zastępca Dyrektora Instytutu Strat Wojennych.