Problematyka podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych Polski z tytułu strat wojennych – członek Rady ISW Józef Menes