Stypendium naukowe „Straty wojenne Polski – edycja II”

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego dnia 6 października 2023 r. o godzinie 14:00 rozpoczął nabór do programu stypendiów naukowych „Straty wojenne Polski – edycja II”.

photo

Stypendia przyznawane są na:

  • badania naukowe;
  • wizyty studyjne w Polsce;
  • kwerendy w kraju i zagranicą;
  • projekty popularyzatorskie i edukacyjne.

Wysokość stypendium za cały okres 6-miesięcy nie może przekroczyć kwoty 15 000 złotych brutto wraz ze wszystkimi kosztami ponoszonymi po stronie Instytutu w związku z wypłaceniem stypendium.

Aby ubiegać się o stypendium należy posiadać status studenta.

W celu zgłoszenia się do naboru, należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium, zgodnie z regulaminem naboru wniosków stypendialnych. Wszelkie potrzebne dokumenty zostały załączone na dole strony.

Czas na składanie wniosków minie 30 października 2023 r. o godzinie 12:00.

Wniosek składa się osobiście lub nadaje pocztą (w formie papierowej) na adres: Instytut Strat Wojennych, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa.