O nas

 

Logo Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego jest państwową instytucją powołaną na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Koncentrujemy swoją działalność na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie strat wojennych zadanych Państwu Polskiemu i jego obywatelom w toku II wojny światowej (1939-1945) oraz długofalowych konsekwencjach tego konfliktu. Koordynujemy prowadzenie badań naukowych w zakresie wspomnianej problematyki a także wdrażamy działalność popularyzatorską.

Ufamy, że pochodna pracy wykonanej przez grono specjalistów aktywnych w ramach naszej placówki okaże się pomocna w procesie uzyskania stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania za całokształt zaistniałych krzywd i zniszczeń wojennych. Przy czym zasadniczym punktem odniesienia jest dla nas opublikowany 1 września 2022 r. „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”.