Pracownik ISW dr Damian Markowski wziął udział w zagranicznym panelu w Kijowie

18 września 2023 r. w rocznicę wybuchu II wojny światowej, w przestrzeni wystawy „Ukraina – Ukrzyżowanie”, 18 września 2023 r. w Kijowie odbyła się dyskusja, podczas której muzealnicy i historycy omówili mało znane fakty z lat 1939-1941.

W panelu dyskusyjnym o pierwszej okupacji sowieckiej Ziem Wschodnich II RP (1939-1941) wziął udział Pan dr Damian Markowski ­– pracownik naukowy Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Organizatorem tego wydarzenia było Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej.