MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt.: Przed 17 września 1939 r. Stan posiadania Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze anektowanym przez ZSRR

photo

Jednym z zadań Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego jest inicjowanie wydarzeń naukowych skupionych wokół badań nad stratami poniesionymi przez Polskę w czasie II wojny światowej.

Międzynarodowa konferencja naukowa zaplanowana na 19-20 września w Pruszkowie pt.: Przed 17 września 1939 r. Stan posiadania Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze anektowanym przez ZSRR to kolejna z podejmowanych przez Instytut inicjatyw zmierzających do ustalenia strat i zniszczeń na ziemiach wschodnich.

Opublikowany 1 września 2022 r. Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 jest wykładnią zbrodniczych działań prowadzonych przez III Rzeszę Niemiecką. Przygotowanie podobnego podsumowania w kontekście najazdu i sowieckiej okupacji wymaga dalszych badań i szczegółowego opracowania.

W trakcie zaplanowanej na dwa dni konferencji, złożonej z pięciu sekcji seminaryjnych, będzie możliwość wysłuchania 19 wystąpień opisujących m.in. stan szkolnictwa powszechnego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w przededniu II wojny światowej (dr Mirosław Czado), utracone polskie dziedzictwo narodowe (dr Paweł Naleźniak) czy przemysłowy potencjał Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym, który zaprezentuje prof. Mykola Lytvyn ze Lwowa.

Inicjatorem i moderatorem konferencji jest dr Piotr Olechowski-Naczelnik Wydziału ds. Badań nad Stratami Wojennymi.

W załączeniu znajdziecie Państwo szczegółowy program konferencji.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w naszym wydarzeniu na adres email: zaproszenia@instytutstratwojennych.pl do 13 września 2023 r. do godz. 15:00.

Potwierdzenie udziału w konferencji prześlemy do Państwa za pośrednictwem poczty e-mail.